DentalEye   English version

  Swedish version
  Start | Företaget | Produkter | Utrustning | Kunder | Support | Fjärrsupport | Kontakt  


  Supportmenyn | Hämta filer | Handledningar 

         
 

Handledningar och guider

 
         
   

Handledningar för DentalEye 3.2

 
      Användarhandledning för tandvårdspersonal
      Visning av identitetsetiketten i granskningsläget för tandvårdspersonal
      Om serien inte visas efter bildtagning för tandvårdspersonal
      Nytt i DentalEye 3.2 jämfört med 3.1 för tandvårdspersonal
      Installationshandledning för IT-tekniker och installatörer
      DentalEye 3.2 Nyheter (video) instruktionsfilm
         
         
   

Gamla handledningar för DentalEye 3.1

 
      Viktig information vid uppgradering till Opus 7 hämta dokument
      Flytta bilder mellan patienter från version 3.1.630 hämta dokument
      Registrering av licensnyckeln hämta dokument
      Programmet startar inte eller menyer fungerar inte hämta dokument
      CRC-kontrollen för bild stämmer inte hämta dokument
      Hur man installerar Canon EOS för direkttagning hämta dokument
      Inställningar för bildförbättring (gäller nyare plug-in, fr o m 3.1.835) hämta dokument
      Importera bilder hämta dokument
      Koppla in en digital kamera med AutoImport Plugin
hämta dokument
      Installera ny databas
hämta dokument
         
   
  © DentalEye AB 2001-2019